วัตต์มิเตอร์ Watt’s Up

รหัสสินค้า : Watt’s Up

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

วัตต์มิเตอร์ใช้วัดกำลังที่จ่ายจริงจากแบตเตอร์รี่ ใชัแทนการวัดเหมือนเกจน้ำมัน ทำให้รู้ว่ายังมีไฟฟ้าเหลือวิ่งได้อีกเท่าไร

ข้อมูลทั่วไป:

วัตต์มิเตอร์ยี่ห้อ Watt's up สมารถวัดค่าต่างๆได้แก่

  • ประจุไฟฟ้า (mAh)
  • แอมแปร์ (A)
  • โวลท์ (V)
  • วัตต์ (W)
  • วัตต์ชั้วโมง (Wh)
  • วัดแรงดันได้ถึง 60V และกระแสสูงสุดถึง 100A
  • วัดกระแสสูงสุด (Peak Amp)
  • กำลังสูงสุด (Peak Watts)
  • และ แรงดันต่ำสุด (V sag)

สามารถวัดได้ความละเอียดสูงถึง 0.01 A, 0.01 V, 0.1W ประจุไฟฟ้าได้ 0.01 Ah พลังงานได้ 0.01Wh แถมยัง made in USA

อ่านวิธีการใช้งานที่นี่

การนำไปใช้งานเบื้องต้นและการต่อใช้งาน

ใช้แทนวัดแทนเกจน้ำมัน