อุปกรณ์ลดระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับจักรยานไฟฟ้า DC-DC converter for electric bicycle

รหัสสินค้า : DC converter

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

อุปกรณ์ลดระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับจักรยานไฟฟ้า DC-DC inverter for electric bicycle สำหรับท่านที่ต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟ 12 V กับจักรยานไฟฟ้า การใช้งานจะจ่ายกระแสได้ไม่เกิน 3A

ข้อมูลทั่วไป:

อุปกรณ์ลดระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ใช่อุปกรณ์สำเร็จรูป คุณต้องบัดกรีเชื่อมสายด้วยตนเองกับชุดแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าของคุณ ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เสียบแล้วใช้ได้เลย

DC-DC (component only, as pictured). This is only the bare component, you will need to solder wires to it, then integrate it as required into your kit. This is not a plug and play device.

แรงดันขาเข้า (Input Voltage) - 4.5-60V

แรงดันขาออก (Output Voltage) - 1.2-30V ปรับจากตัวต้านทานปรับค่าได้ (adjusted by potentiometer)

กำลังขาออก (Output Power) - 15W

กระแสขาออก (Output Current) - 3A


ข้อดีของการใช้คอนเวอร์เตอร์มีดังต่อไปนี้  The benefit is that following;

1) ใช้แหล่งจ่ายแรงดันแหล่งเดียว (only one battery source).

2) สามารถใช้หลอดไฟหรือหลอด LED ขนาด 12V ได้ ราคาถูก (we can use light bulb or LED bulb 12v. It's cheap.)

3) ดีกว่าใช้ตัวต้านทานมาดร็อปแรงดันลงจาก 48V เหลือ 12V ความสูญเสียสูงมาก ตามสมการ P=I^2R It's better than use resistor to drop voltage from 48V to 12V because it cause power lost. P=I^2R